První část přednášky Hynka Medřického nám osvětlí působení světla především na náš lidský organismus. Upozorňuje na nejčastější chyby v osvětlení , vnímání světla lidským okem a dává náměty čeho se vyvarovat v nočních hodinách pro zlepšení našeho spánku i zdraví.