Online verze článku | zdroj: novinky.cz

Osvětlení ve třídách 42 procent českých škol nevyhovuje normě. Není to výsledek kontroly České školní inspekce: k tomuto poznatku dospěli vlastními výpočty žáci a studenti škol, které se zúčastnily soutěže Recyklohraní. Tu pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR organizují společnosti ASEKOL, EKO-KOM, ECOBAT a EKOLAMP.

Podle odborníků je přitom nedostatečná intenzita osvětlení důvodem, proč jsou studenti častěji unavení a nepozorní. Charakteristickým projevem pak bývá i zvýšení hmotnosti dětí, snížení jejich fyzické výkonnosti či bolesti hlavy.

Odchylka od normy dosahuje až 30 procent
„Naši soutěžní otázku o výpočtu osvětlenosti učeben správně zodpovědělo 125 škol. Z toho v 53 případech žáci a studenti zjistili, že intenzita osvětlení je v jejich školní třídě či laboratoři nižší, než povoluje česká norma,“ popisuje zadání pro projekt Recykohraní Zuzana Křenková ze společnosti EKOLAMP, která v České republice zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

U 37 škol byla odchylka od normy dokonce více než 30 procent. Nejvýznamnější nedostatky byly pozorovány v učebnách pro praktickou výuku a laboratořích, které co do osvětlení mají splňovat ještě přísnější kritéria. „I když šlo jen o orientační výpočet tzv. tokovou metodou, tento výsledek nás nemile překvapil,“ uvádí Křenková. Podle jejího názoru by tak školy měly využít prázdnin k tomu, aby učebny připravily na nový školní rok i z hlediska správného osvětlení.

Dobré osvětlení zlepšuje studijní výsledky

„Bylo prokázáno, že dobré osvětlení ve školních třídách zabraňuje psychickým poruchám a poruchám růstu u dětí, zlepšuje jejich chování, výkonnost a studijní výsledky,“ vysvětluje klady dodržování norem Tomáš Sosna z Očního oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Optimální osvětlení oka je důležité pro tělesnou i psychickou pohodu nejen jednotlivých orgánů, ale celého organismu. Nesoulad mezi osvětlením a funkcemi lidského organismu tak může vyvolávat závažné zdravotní obtíže. „Pro optimální zrakový výkon je udávána evropská norma 300 luxů. Je důležité tuto normu ve školách dodržovat, neboť dětský organismus je právě v období růstu nejvíce zranitelný,“ říká Sosna.