Norma Evropské unie EN 12464-1 již ve svém vydání z roku 2019 na straně 70 zmiňuje nevizuální účinky světla na člověka. Zároveň avizuje zahrnutí těchto (nevizuálních) účinků na lidský organismus a plynoucí jiné způsoby navrhování osvětlení, než jaké se v současnosti používají. Je zároveň zřejmé, že v novém znění EU norem v letošním roce 2021 bude blíže určeno.