V Praze dne 2. října 2018

Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo a pro některé dokonce ještě důležitější. Přirozené střídání světla a tmy není přežitou rytmizací našeho života, ale metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci, tzv. světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí.

Jednotlivé přednášky si můžete prohlédnout ZDE.

Celá zpráva:
(pokud se neobjeví náhled pdf, stiskněte klávesu f5)

KŽP-Světelné_znečištění_TZ_finaldocx_1